Mjuka svängar i Helsingborgs nya gång- och cykelbro

Varvbron har fått en spektakulär ljussättning, som kvällstid sätter sin prägel på miljön mellan Oceanpiren och Helsingborgs C. Foto: Lotta Wittinger

Varvbron har fått en spektakulär ljussättning, som kvällstid sätter sin prägel på miljön mellan Oceanpiren och Helsingborgs C. Foto: Lotta Wittinger

Kontakta

Henrik Undeland

Henrik Undeland

Uppdragsledare och landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 33 39

Våra tjänster

Helsingborg har fått ett unikt landmärke med den s-formade Varvsbron. Den elegant svepande bron förbinder Oceanhamnen med Helsingborg C och ger en snabb väg mellan centralstationen och den nya stadsdelen. 30 september 2021 invigdes bron efter ett långt och noggrant planerings- och konstruktionsarbete.

På bara någon minut kan man gå eller cykla mellan Helsingborg C och Oceanhamnen, tack vare den nya förbindelsen. Varvsbron har en totalvikt på 553 ton och längd på 221,5 meter och är tekniskt avancerad, vilket har krävt ett långt och noggrant planerings- och konstruktionsarbete. Den har 3000 olika ståldetaljer med individuell geometri och 88 procent av alla plåtbitar är unikt tillskurna.

Den svepande brobanan hålls upp av tre kraftiga kablar från två motsatt lutande pyloner som utgör brons spektakulära fokuspunkter. De båda pylonerna vinklar sig ifrån varandra, en pekar ut mot havet, den andra pekar tillbaka mot staden. Genom sin placering och sin mastlika karaktär och vita kulör blir de väl synliga landmärken inom det omgivande hamnområdet.

Den nya bron blir en viktig länk till det nya utvecklingsområdet i det gamla hamn- och industriområdet och ger boende och verksamma i Oceanhamnen en direkt koppling till centrum och Helsingborgs C med dess bussar, tåg och färjor.

En mjukt lutande, slingrande bro vann uppdraget

Den nya bron är resultatet av ett parallellt arkitektuppdrag som Helsingborgs Stad bjöd in till 2014 för design av den nya gång- och cykelbron. Ramboll vann med sitt innovativa förslag ”S-vävande”, en S-formad smäcker stålbro. Det vinnande designförslagets bärande idé var att skapa en mjukt lutande, slingrande form som bärs upp av en unik snedkabelkonstruktion och överbryggar hamnbassängen och den stora höjdskillnaden mellan Helsingborgs C och Oceanpiren.

Varvsbron, här under invignigen den 30 september 2021, slingrar sig mjukt från Helsingborgs C till den nya bebyggelsen på Oceanpiren. Foto: Lotta Wittinger 

Tävlingsförslaget vidareutvecklades

Efter vinsten i brodesigntävlingen ombads Ramboll av Helsingborgs stad att utveckla brokonceptet till en nivå som är lämplig för att säkerställa brons designkrav inför en entreprenadupphandling.

Samarbetet mellan beställare och entreprenör har varit väldigt tätt, vilket varit en förutsättning för att lyckas med projektet. En annan förutsättning för att lyckas är att Ramboll, som har gestaltat bron tillsammans med den engelska broarkitekten Stephen James, har medverkat under det fortsatta arbetet för att bevaka de ursprungliga och grundläggande gestaltningsidéerna. Tillsammans med arkitekter från Helsingborgs Stad har Ramboll succesivt förfinat förslaget, men även fungerat som beställarens oberoende granskare.

Den tunna, slanka stålkonstruktionen sveper elegant över hamnbassängen till den nya parken i Torrdockan och den nya bebyggelsen på Oceanpiren.

Varvsbron stod klar under sommaren 2021. För en mer detaljerad beskrivning av brons tillkomst, se Nyheter om stålbyggnad (öppnas i ny flik)