Norra Länken

Norra länken "Vinter", skulptur av Pål Svensson. (Foto: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

Norra länken "Vinter", skulptur av Pål Svensson. (Foto: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

Norra länken är en del av den planerade ringleden runt Stockholm. En stor del av trafiken kommer att gå i tunnel. Norra länken kommer att lösa trafikproblemen i centrala Stockholm. Minskad trafik i innerstaden innebär minskade utsläpp, trafiksäkrare gator och en tryggare miljö.

Ramboll med underkonsulter har ansvaret för projektering av trafikplats Frescati samt trafikplats Värtan. Vi har för dessa delar ett helhetsåtagande.

Vid trafikplats Värtan har vi dessutom haft ett nära samarbete med Stockholms stad för att utforma trafikplatsen på ett sätt som skapar en stadsmiljö.

Ramboll erhöll uppdraget I konkurrens. Vi är övertygade om att vår erfarenhet från Södra länken och den erfarenhet vi har från andra stora vägprojekt starkt bidrog till att vi erhöll uppdraget.

I uppdraget har vi arbetat med ett antal underkonsulter. Att nämna är KHR Rundquist Arkitekter som till stor del gestaltat trafikplats Värtan.