Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Med sitt unika läge och med en storlek motsvarande 625 fotbollsplaner är Nordhavnen i Köpenhamn Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt. Den övergripande visionen är att bli en av framtidens hållbara städer.

Skapandet av en attraktiv stadsbild

”Nordhavnen ger 40 000 människor i Köpenhamn möjligheten att leva med naturen runt knuten – även om de lever mitt i staden. Det är en typ av leverne som utmanar allt vi tidigare kunnat föreställa oss om boende i förhållande till förnybar energi, miljö, trafik och stadsbild”, förklarar projektledaren Filip Zibrandtsen.

Med fokus på kommunaltrafik och cykelbanor

I Nordhavnen kommer det vara lättare att promenera, cykla eller åka tunnelbana än vad det kommer vara att köra bil. Visionen är att skapa ett stadskvarter som värderar kommunaltrafik och cykeltransport samt är helt CO2-neutralt. Människors pendlande till och från jobbet står för en allt större del av samhällets utgifter, vare sig det beräknas i tid, pengar eller utsläpp. Den nya stadsdelen låter dig bo nära jobb, kultur och kommers utan att behöva ge avkall på ljus, ren luft och vatten.

Under de nästkommande 50 åren planerar man bygga ut Nordhavnen för att kunna ackommodera ytterligare 40 000 invånare och 40 000 arbetsplatser. Distriktet kommer att betjänas av ett upphöjt tunnelbanespår och ett nätverk av cykelbanor som tillsammans bildar en grön tråd som löper genom stadskärnan. Det upphöjda spåret skänker skugga och skydd till cykelbanorna, vilket garanterar att cyklister kan använda dem året runt.

Ramboll jobbar på projektet tillsammans med COBE Architects, SLETH och Polyform. Ramboll tävlade och vann mot 179 andra företag som alla ville vara del av projektet ifråga.