Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Sjukhuset. Bild: White arkitekter

Nya Karolinska Sjukhuset. Bild: White arkitekter

Kontakta

Per Hammarström

Per Hammarström

Director
Tel: +46 (0)10 615 61 76

Nya Karolinska Solna är ett av världens största och mest ambitiösa sjukhusprojekt. Sjukhuset erbjuder högspecialiserad och specialiserad sjukvård och en forskningsmiljö i världsklass. En viktig uppgift är att stärka samverkan mellan sjukvård, forskning och utbildning.

Snabb kunskapsöverföring mellan forskning och vård ska åstadkommas bland annat genom en koncentration av och ett samutnyttjande av resurser och kompetens. Det ställer stora krav på hur sjukhusbyggnaderna planeras och konstrueras.

Ramboll var tidigt med i projektet. Först i förstudier av möjligheten att bygga ett nytt sjukhus och därefter med utformningen av förfrågningsunderlag och granskning av inkomna handlingar. På uppdrag av Skanska Healthcare, som ansvarar för projektering och byggnation av Nya  Karolinska Solna, arbetar Ramboll med projekteringen av byggnadskonstruktionerna. Vi har konstruktionsansvar för hela sjukhusbyggnaden inklusive åtta strålbehandlingsrum. Det motsvarar drygt 75 % av projektets totala byggnadskonstruktioner.

- De höga kraven på flexibla och robusta lösningar är spännande utmaningar för oss, säger Per Hammarström, uppdragsledare på Ramboll. Den tekniska utrustningen på moderna sjukhus är exempelvis extremt känslig för vibrationer, och eftersom alla utrymmen i byggnaden ska kunna användas på flera sätt är vibrationskraven högt ställda för hela konstruktionen.

Stockholms läns landsting har ställt krav på att genomföra Nya Karolinska Solna som ett BIM-projekt. Ramboll har bland annat arbetat mycket med samordning av de olika parterna i projektet liksom integreringsmöjligheterna mellan olika konstruktionsprogram och mjukvaror.

Ramboll har även i uppdrag att hantera projektering av allt installationsarbete i sjukhusbyggnaden U290.

Se fler bilder från Nya Karolinska Solna i bildspelet nedan. Bildkälla: www.skanska.se