NCC:s nya huvudkontor – en hållbar och framtidssäkrad arbetsmiljö

(Fotograf: Joakim Kröger)

(Fotograf: Joakim Kröger)

Kontakta

egil bartos

Egil Bartos

Uppdragsledare
Tel: +46 (10) 615 61 82

Järva Krog utanför Stockholm växer med bostäder, kontor, handel, service och förskola. En del av detta är NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare. Ramboll har varit huvudkonstruktör för projektet och fokuserat på hållbara lösningar och hög nyttjandegrad av material.

I projektet som kallas Herrjärva K11 och K12 har NCC skapat nya flexibla kontorslokaler för ett modernt arbetssätt. Stora delar av byggnaden är NCC:s nya huvudkontor. Konstruktionen består av en prefabricerad stomme, med systemfasader, sedumtak och stora takterrasser. Byggnaden är grundlagd på en platsgjuten, pålad konstruktion. Centralt finns tre ljusgårdar med glastak och trappor av trä. Fokus för projektet har varit en produktiv arbetsmiljö som ska främja hälsa och hållbarhet för medarbetare.

Projektet har certifierats enligt BREEAM Excellent.  Det innebär att miljö -och hållbarhetsarbetet har genomsyrat hela byggprocessen. Resultatet är en byggnad med goda miljöer att vistas i samtidigt som miljöpåverkan kan minimeras både under uppförande och drift.

Nära samarbete genom projektet

Rambolls roll i Herrjärvaprojektet utvecklades under projektets gång. Ramboll arbetade i systemhandlingen tillsammans med NCC Teknik. För att klara projektets övergripande tidsplan har projektering och produktion delvis överlappat varandra i tid. Projekteringsprocessen har karakteriserats av samverkan. Tekniska lösningar har tagits fram i samarbete med beställare, produktion, inköp och övriga discipliner.

Återanvändning och högt materialutnyttjande

Hållbarhet är en viktig faktor för Ramboll. Under projekteringen har arbetet genomgående strävat efter effektiva, produktionsvänliga lösningar, med högt materialutnyttjande. Återanvändning av befintliga pålar har varit en del av detta arbete. Ramboll har med stor närvaro fått förståelse för projektet och bidragit till bra konstruktiva lösningar.

NCC:s nya huvudkontor invigdes i slutet på 2019. Kontorsbyggnaden är framtidssäkrad, vilket innebär att den är enkel att justera och lokalerna kan anpassas för skiftande behov över tid.