Natrium – flexibel byggnad ska samla naturvetenskapen

Illustration av den nya byggnaden vid Göteborgs universitet. Illustration: RÅformat och Kanozi

Illustration av den nya byggnaden vid Göteborgs universitet. Illustration: RÅformat och Kanozi

Kontakta

christian eek

Christian Eek

Affärsområdeschef Buildings
Tel: +46 10 615 32 20
M: +46 704 663 220
Tomas Igergård

Tomas Igergård

Uppdragsledare
Tel: +46 (70) 3716553
M: +46 (70) 3716553

Våra tjänster

Göteborgs universitet vill samla de naturvetenskapliga institutionerna som idag ligger spridda runt om på campus till en plats. Därför uppförs nu Natrium, en ny byggnad på Medicinareberget som ska rymma forskning och utbildning inom livsvetenskaperna. Det ska bli en levande miljö som lockar till möten, idéer och forskningsutbyten samtidigt som byggnaden ska möta framtidens krav på flexibilitet och hållbarhet.

Natrium, som tidigare gick under namnet Naturvetenskap Life, är en viktig pusselbit i universitetets arbete med att skapa ett sammanhängande campus som stärker kopplingen mellan den Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid den närliggande Sahlgrenska akademin.

Erfarenhet av komplexa labbprojekt

Den nya byggnaden består av två huskroppar på sju våningar som binds samman av en mellanliggande del med mötessalar och ett högt öppet atrium. Lokalerna uppgår till sammanlagt 32 000 kvadratmeter och kommer rymma 3 000 studenter och 600 medarbetare. I projektet ingår också ombyggnad av den så kallade Medicinarlängan, ett stråk med låghus som ska bevaras och utgöra huvudentré till den nya byggnaden.

– Trots att det är en teknikintensiv byggnad ska Natrium bli miljömässigt smart med lågt energi- och resursutnyttjande. Kravet är att den ska klassas som Miljöbyggnad Silver, men ambitionerna har höjts och målet är nu att klara Miljöbyggnad Guld eftersom det bedömts att man bör kunna nå det, säger Tomas Igergård, uppdragsledare på Ramboll. 

Natrium uppförs av Akademiska hus och är ett samverkansprojekt mellan Akademiska hus, Göteborgs universitet och totalentreprenören Skanska med underentreprenörer samt projektörer. Ramboll är knutna till projektet genom Skanska och underentreprenörerna Asemblin, Bravida och Ventab, och ansvarar för detaljprojektering efter att tidigare ha tagit fram system- och programhandling för el-, rör - och ventilation.

– Vi är vana att leda och driva komplexa projekt på både sjukhus- och laboratoriesidan och har satt ihop ett team med erfarenhet av liknande byggnader. De har till exempel arbetat i projekt med Astra Zeneca, med MAX IV-laboratoriet vid Lunds Universitet och med Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska, säger Christian Eek, affärsområdeschef på Ramboll.

Ramboll har också kunnat dra nytta av tidigare projekt för Akademiska Hus.

– För kravställandet var det initialt viktigt med specialistkompetens kring herbarium, växthus, klimatkammare och lokaler med extremt höga klimatkrav, något vi har tidigare erfarenhet av. Inte minst genom arbetet med Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala för just Akademiska hus, säger Christian Eek.

Flexibla lösningar och ovanliga verksamheter

Att samla de naturvetenskapliga institutionerna förenklar infrastruktur, samordning och utbyten av idéer. Forskningsutrustning kommer kunna delas och utnyttjas mer effektivt. Lokalerna ska rymma vitt skilda verksamheter – från avancerade laboratorier till undervisningslokaler och kontor – och få en flexibel utformning så att de kan ändras och anpassas efter forskarnas framtida behov.

– Det är ett intressant projekt som när det står klart ger en ny arbetsmiljö till många inom universitetet. Samordningen är oerhört viktig för att säkerställa tillgänglighet, flexibilitet, kostnad och en effektiv produktion. Ombyggnader kommer att förekomma frekvent så de tekniska systemen måste vara konstruerade och planerade för att underlätta för anpassningar i framtiden, säger Tomas Igergård.

Interiörbilder nedan
Bild 1: 3D-sektion, Kanozi
Bild 2: Atrium, RÅformat och Kanozi