Förlängd mötesstation i Dingersjö

Kontakta

Per Skoglund

Per Skoglund

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 36 38

Våra tjänster

Ostkustbanan behöver byggas ut i takt med att trafiken ökar. Efterfrågan på rese- och transportmöjligheter är större än vad nuvarande bana klarar av. Trafikverket beräknar att 78 tåg/dygn kommer att passera på sträckan Hudiksvall-Sundsvall år 2030. Trafikverket planerar ett nytt framtida dubbelspår, men innan det kan bli till måste kapaciteten på banan byggas ut.

Som en del i projektet av Ostkustbanans utbyggnad bidrar Ramboll med en järnvägsplan för en förlängd mötesstation i Dingersjö samt tre nya järnvägsbroar över Mjösundsvägen, Stångån och Ljungan.

Mötesstationen är utformad för att rymma två tågset på mötesspåret och blir cirka 2,3 km lång. Stationen ska byggas på ett sådant sätt att den kommer att gå att använda oavsett vilket alternativ till dubbelspårsdragning söder om Njurunda som blir aktuellt i framtiden.

Järnvägsplanen kommer ge underlag för att fastställa:

  • Järnvägssträckning och markbehov
  • Utformning och markbehov för eventuell hållplats i Njurundabommen
  • Utformning och markbehov för ombyggnad av Mjösundsvägen (ny bro) med planerad järnväg
  • Behov och utformning av ersättningsvägar samt stängning av nuvarande plankorsningar
  • Analys om tillfälligt markbehov under byggtiden

Arbetet med järnvägsplanen beräknas pågå till och med 2015. Planerad byggstart av mötesstationen samt de tre nya järnvägsbroarna blir tidigast 2015. Den totala kostnaden för projektet är för närvarande beräknad till cirka 450 miljoner kronor.

 Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats.