Malmporten

Kontakta

Mattias Bååth

Mattias Bååth

Nationell samordnare för MKB
Tel: +46 (10) 6153416
M: +46 (70) 2803416

Sjöfartsverket, Luleå Hamn AB och Trafikverket samverkar kring projekt Malmporten i Luleå. Projektet ska förbättra transporterna av bland annat malm från gruvfält till kund. Luleå Hamn med angränsande farled blir här ett ännu bättre komplement till hamnen i Narvik.

I projektet hjälper Ramboll Sjöfartsverket med miljöprövningen av den nya farleden. Förslaget är att bredda farleden in mot hamnen i Luleå för stora fartyg på omkring 50x300 meter med ett djup ned mot 15 meter och en lastkapacitet på 160 000 ton.

Inom projekt Malmporten i Luleå utreder Sjöfartsverket tillsammans med Luleå Hamn möjligheterna till förbättringar av farlederna inom mot hamnen och en utökning av hamnområdet. Syftet är att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Luleå Hamn är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU, och projekterat får även ekonomiskt stöd därifrån.

– Det är ett omfattande arbete, farleden ska fördjupas och breddas genom muddring av omkring 20 miljoner m3. En del av muddermassorna kommer att återanvändas i utbyggnaden av den nya hamnen och resterande massor sänks ner i havet igen. Det är stora områden som kommer att beröras, så en miljökonsekvensbeskrivning blir grundplåten för projektet som helhet, säger Mattias Bååth, Uppdragsledare på Ramboll.

– Luleå Hamn fungerar som ett komplement till hamnen i Narvik när det gäller just malmtransporter. Produktionen på malmfälten ökar och det behövs en högre transportkapacitet. Idag kan Luleå Hamn ta emot fartyg med en lastkapacitet på 55 000 ton. Efter breddning och fördjupning av farleden ska man kunna ta emot betydligt större fartyg. En gediget genomförd miljöanalys är grundläggande i utbyggnaden av hamnen, säger Linda Wikman, Projektledare vid Luleå Hamn.

Expertrådgivning I uppdraget ingår också att genomföra och medverka vid samråd med myndigheter, organisationer, aktörer och allmänhet och att utföra fördjupade studier inom bland annat marinbiologi och sedimentmodellering. De fördjupande vattenmiljöstudierna kommer att genomföras i samarbete med företagen Medins Biologi och DHI.