Lokaler för framtidens vård på Akademiska sjukhuset

(Bild: Region Uppsala)

(Bild: Region Uppsala)

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår ett stort förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt för modern vårdverksamhet. Som generalkonsult för delen som kallas B11 bidrar Ramboll till lokaler för framtidens sjukvård.

Byggnad B11, även känd som ingång 70, är en del av sjukhuset som uppfördes på 70-talet och som nu ska rustas upp för att möta de ökande kraven på funktion, tillförlitlighet, driftsäkerhet och teknisk utveckling. Byggnaden har 12 våningar med en bruttoarea på ca 21 650 m². Där finns intensivvårdsverksamheterna IMA/BIVA och CIVA, isoleringsrum, vårdrumsplan med en- och tvåpatientrum, administrativa delar för sjukhuspersonal och universitetsundervisning, logistikutrymmen samt två teknikplan. Byggnaden renoveras i tre etapper, med pågående verksamhet i angränsande delar. Det ställer stora krav på planering gällande logistik, uppdelning av tekniska system, störningsrisker, ritningshantering med mera.

Nära samverkan med verksamhet och fastighetsförvaltning

Rambolls uppdrag är att ta fram systemhandling på IMA/BIVA och kontorsdelarna ’Läkarskeppet’ samt bygghandling på etapp 2 och 3 i sin helhet. Ramboll tar även fram relationshandlingar samt bistår med bygguppföljning under produktion. Ramboll tog över uppdraget från en tidigare konsultgrupp i slutskedet av första etappen vilket innebar färdigprojektering och bygguppföljning av den första etappen. Projekteringen har utförts i nära samverkan med verksamhet och fastighetsförvaltning som har haft möjlighet att påverka utformning och tekniska lösningar efter sina behov.

Erfaren konsultgrupp

Ramboll har bidragit med en erfaren konsultgrupp med spetskompetens inom sjukhusprojektering. Det har gett kunden innovativa lösningar och snabb hantering av oförutsedda frågor som dykt upp på plats, som till exempel utredningar och justeringar av befintliga system i byggnaden.

Organisationen har varit flexibel och anpassat sig till större förändringar av omfattning och tidplan. Ramboll tog bland annat över en bygghandling som inte var färdigprojekterad. Det gjorde att omfattningen utökades med färdigprojektering av annan konsultgrupps handlingar parallellt med pågående produktion samt omfattande bygguppföljning. Genom att vi rättade upp ärvda bygghandlingar kunde produktionen förlöpa enligt plan.

Snabb kommunikation och samordnade besked

I och med att Ramboll har deltagit som generalkonsult har beställaren haft en speaking partner som kontaktyta. Det har gett snabbare och enklare kommunikationsvägar samt samlade och samordnade besked gällande exempelvis tekniska lösningar, tidplan och ekonomi. Genom den samordnande uppdragsledaren har beställarens önskemål kunnat implementeras av konsultgruppen på ett koordinerat och effektivt sätt.

Ramboll har stått för alla discipliner och hanterat den interna samordningen i projekteringsgruppen viket har minskat beställarens arbete.

Ramboll har bidragit i projektet med uppdragsledning, arkitektur, byggkonstruktion, luftbehandling, rörinstallationer och medicinska gaser, el- och teleinstallationer, sprinkler, CAD/BIM, fastighetsautomation, transportsystem, hiss, brand och miljöbyggnad.