Ljussättning av parkeringshus Brandmästaren

Kontakta

Stefan Harrelind

Stefan Harrelind

Consultant
Tel: +46 10 615 13 83
Linus Karvik

Linus Karvik

Ljusdesigner
Tel: +46 10 615 16 71
Andreas Olsson

Andreas Olsson

Ljusdesigner
Tel: +46 10 615 13 19

Våra tjänster

Ramboll har varit med och ljussatt Uppsalas första kompletta mobilitetshus. Parkeringhuset blir en knutpunkt för Rosendalsområdet i Uppsala med parkering för bil, mc- och cyklar, samt lokaler för restaurangverksamhet och annan service.

Rosendalområdet är under stor utbyggnad och parkeringshuset Brandmästaren kommer spela en tydlig roll i utformningen. Här möts boende och besökande genom parkeringsplatser, gångstråk och nya lokaler.

Uppsala parkering har sett på projektet ur besökarens perspektiv för att skapa ett landmärke för området.

Belysningslösningen kommer ge byggnaden en extra dimension under dygnets mörka timmar med uppgift att framhäva fasadens olika element. Samtidigt som det interiöra upplevs tryggt och säkert.

I Rambolls ljusdesigns uppdrag ingick att skapa en rambeskrivning och gestaltningsprincip för både interiört och exteriört. Kunden ville även ha presentationsmaterial internt så Ramboll hjälpte till med visualisering hur byggnaden betraktas nattetid.