Lidingöbanan, upprustning och nya dubbelspårssträckor

Skiss över trafikplats vid nya Ropsten

Skiss över trafikplats vid nya Ropsten

Södra Lidingöbanan invigdes 1914. 1925 drogs den till Ropsten på en nybyggd bro, den nuvarande Gamla Lidingöbron. Södra Lidingöbanan var en järnväg, där det ända fram till 1982 gick godstrafik till AGA:s anläggning. Banan fungerade även som en spårväg med persontrafik till Humlegården i Stockholm. 1967 kortades banan av, och utgår sedan dess från Ropsten. Sedan 1 mars 2009 är Lidingöbanan klassad som spårväg.

Nu ska Lidingöbanan åter kopplas med genomgående trafik till centrala Stockholm. De närmaste åren ska banan rustas upp för att i Ropsten kunna kopplas samman med Spårväg City genom Norra Djurgårdsstaden. Då blir det möjligt att ta spårvagnen ända från Gåshaga brygga till Sergels torg.

Lidingöbanan rustas upp och förses med moderna låggolvsspårvagnar, som ska ersätta den föråldrade vagnparken från 1940-talet. Hållplatserna byggs om för förbättrad tillgänglighet till de nya spårvagnarna, som blir bredare än dagens fordon. På några delsträckor byggs dubbelspår för att göra trafiken mindre störningskänslig och möjliggöra högre turtäthet, om behovet uppstår i framtiden.

Rambolls åtagande och levererade produkter

Ramboll har genomfört en förstudie som studerar möjliga åtgärder längs banan. Förstudien studerar även översiktligt möjligheten att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum, vilket kan vara aktuellt på längre sikt.

Förstudien följs av järnvägsplan och systemhandling för den planerade utbyggnaden. I arbetet ingår spårprojektering, trafik, landskap och plan, konstbyggnad, berg, geoteknik och geomiljö. Ramboll genomför även en miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnaden.