Kungsmässan

Kungsmässan

Kungsmässan

Våra tjänster

Vi fick i uppdrag att genomföra den stora ombyggnationen som tog sin början redan 1998 och stod färdigt 2001. Sedan dess har det fortgått löpande arbete med att förbättra och förädla centrat, vilket resulterat i flera utmärkelser genom åren, bland annat årets handelsstråk 2003 och årets köpcentrum 2007. I den senare utmärkelsen löd motiveringen:

"Bra utbud och design kombinerat med en genomtänkt och långsiktig marknadsföring har befäst Kungsmässans givna plats på detaljhandelsmarknaden. Den välintegrerade ombyggnaden förstärker konceptet."

Anders Röstlund, Senior Manager på Ramboll, säger om projektet:

- Genom sitt strategiska läge mitt i Kungsbacka har Kungsmässan under årens lopp förstärkt sin position, genom en följsam marknadsanpassning. Centrat har vuxit i takt med invånarantalet och därmed följt med i utvecklingen av regionen. Det har en unik masterplan som lyckats med att fördela handeln jämnt på de två våningsplanen vilket skapar en levande handelsplats.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser