Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol. Ramboll har spelat en viktig roll vid konstruktionen av anläggningen, med särskild vikt på de avancerade 3D-modelleringarna som försäkrade att verket stod klart i tid till COP15-konferensen.

Bioetanolen som produceras i den nya Inbiconanläggningen framställs genom att använda överblivet strå och halm från Danmarks jordbruk. Strå matas in i ena änden av systemet där det förbehandlas, omvandlas till vätska, fermenteras och sedan destilleras som bioetanol, vilket kan användas som fordonsbränsle. Biobränsle är alltså en del av världens omfattande strategi att minska transportsektorns koldioxidutsläpp.

Kortare konstruktionstid med hjälp av 3D-modellering

Danmark har med konstruktionen av Inbiconanläggningen bekräftat sin ledande position på området för produktion av andra generationens bioetanol. Anläggningen i sig består av en mottagningsbyggnad för strået, en bearbetningsanläggning, en administrativ byggnad, ett destilleringstorn och en bränsledepå. För att kunna hålla koll på systemets många rörledningar använder sig Ramboll av en avancerad 3D-modellering. Utan dessa skulle projektet med största sannolikhet ha tagit ytterligare 6 månader att slutföra.

Överblivet strå representerar 5,4 miljoner l bioetanol

Inbicon har kapacitet att hantera 4 ton strå i timmen och beräknas producera 5,4 miljoner l biobränsle per år. Stråbearbetningen framställer två biprodukter: lignin, som kan användas som bränsle i kolkraftverk, och C5-melasse. Det senare kan användas som djurfoder eller i produktionen av biogas. Biobränsleanläggningen är granne med Asnæsværket i Kalundborg, Danmark.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser