Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Höghastighetståg

Höghastighetståg

Kontakta

Anna Forslund

Anna Forslund

Client Director, Transport
Tel: +46 10 615 60 47
M: +46 761 386 084

Våra tjänster

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.

- Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med våra värderingar och vår vilja att utveckla ett hållbart Sverige till nytta för invånarna. Därför är jag extra stolt över det här uppdraget, säger Anna Forslund, client director på Ramboll.

Sträckan Göteborg-Borås är en del av den nya generationen höghastighetsjärnväg som ska knyta samman Sveriges storstadsregioner. Göteborg – Borås blir en del av den framtida sträckan Stockholm – Göteborg.

Uppdraget: ta reda på var järnvägen kan dras

- Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt. Vi kommer att ha stor nytta av att vi gör liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och kan dela erfarenheter mellan projekten. Resultatet blir på sikt ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring, berättar Anna Forslund.

Snabbare och mer hållbara resor

- Det är ett otroligt viktigt och spännande projekt både nationellt och regionalt för Västsverige. Den nya järnvägen kommer att förenkla vardagen för många människor och skapa förutsättningar för fler att resa snabbare och mer hållbart. Västsveriges två största städer kommer att länkas ihop bättre och kommunikationen till Landvetter förbättras, säger Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll i Västsverige.

Kommunikation, innovation, hållbarhet och samhällsutveckling kommer vara lika viktiga delar som den tekniska kompetensen när det handlar om att lösa uppgiften. Det perspektivet tillsammans med erfarenheter och en stark organisation bidrog till att det var Ramboll som fick uppdraget. Arbetet kommer att pågå i cirka 2,5 år innan lokaliseringsutredningen är klar och Trafikverket kan söka tillåtlighet hos regeringen.