Greenwich Peninsula energikombinat

Kontakt

Greenwich Peninsula är ett nybyggt område som består av över 10 000 nya bostadshus och kommersiella byggnader. Projektet har en konstruktionstidsplan på 20 år.

Ramboll Energi har i nuläget ansvaret för att utrusta distriktets energiinfrastruktur med en lågkoldioxidlösning. Tyngdpunkten ligger på ett nytt energicenter med ett fjärrvärmesystem.

Energicentret planeras bestå av ett kraftvärmeverk, en termisk lagringsplats, bio- och gaspannor, pumpar och en vattenreningsanläggning som ska förberedas för inkoppling mot andra värmesystem såsom London Thames Gateway Heat Network (LTGHN).

Projektet planeras etappvis. Vilken produktion man rekommenderar baseras på en utvärdering av olika bränslekällor och tekniker i förhållande till deras kostnadseffektivitet och utsläppsnivåer.

Framtida arbete förväntas involvera detaljerad design och upphandling, inklusive granskning av inkommande anbudshandlingar. Man förväntas också ta fram ett program för övervakning av anläggningen.

Kostnader och förmåner

I början av projektet tas en principiell design med rekommendationer fram så att kunden kan fatta rätt beslut baserat på projektets ekonomiska hållbarhet innan arbete med projektering och upphandling påbörjas.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites