Greater Gabbard havsbaserad vindkraftpark

Kontakta

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
Tel: +45 5161 8760

Brittiska Greater Gabbard kommer bli den första havsbaserade vindkraftparken att stå i mer än 30 meter djupt vatten. Ramboll kommer stå för de individuellt konstruerade fundamenten, vilket inkluderar 140 turbiner med en sammanlagd kapacitet på 500 MW.

Det pågående, brittiska Greater Gabbard-projektet bryter ny mark och slår nya rekord. Den planerade havsbaserade vindkraftparken kommer att vara den första vindkraftparken någonsin att vila på fundament som står i mer än 30 meter djupt vatten. ”Från ett ingenjörsperspektiv är detta ett oerhört spännande och utmanande projekt,” säger Henrik Carstens, chefsingenjör vid den Rambollgrupp som levererar fundamentkonstruktionen till GG.

Rambolls roll i projektet

Greater Gabbard är lokaliserat ungefär 23 km utanför brittiska Suffolkkusten i Nordsjön. Projektet kommer inkludera 140 Siemensturbiner utspridda på ett 150 km2 stort område med varierande bottenskick och vattendjup. Turbinerna, som är av typen Siemens 3.6, har en höjd på 79,5 m och en rotordiameter på 107 m – längden på Wembleyarenan i London. Det är dock inte storleken som innebär de största utmaningarna, utan snarare, hävdar Henrik Carstens, antalet turbiner. ”Vi måste dels anpassa vår design till varje individuell turbin för att kunna ta hänsyn till det omväxlande bottenskicket och vattendjupet, samtidigt som vi måste ta fram ett mönster som är både kostnadseffektivt och lätt att tillverka.” 

Minskade koldioxidutsläpp med mer än 1 miljon ton

Vindkraftparken Greater Gabbard kommer med sina 140 turbiner med en gemensam produktionskapacitet på 500 MW kunna leverera tillräcklig mängd grön energi för att driva 415 000 hushåll. Därmed minskas koldioxidutsläppet med 1,5 miljoner ton per år, vilket är likvärdigt med att 350 000 människor skulle lämna bilen hemma. Parken utvecklas av Greater Gabbard Offshore Wind Farm Ltd., ett joint venture mellan Airtricity och Flour.