Ljussättning av Götaplatsen

Våra tjänster

Den 1 september 2011 invigdes den nya belysningen av Götaplatsen i Göteborg. Ramboll Sveriges Ljusenhet tillsammans med Ramboll Danmarks enhet Lys har stått för såväl belysningsprogram som projektering.

Götaplatsen är en symboliskt viktig plats i Göteborg, både för göteborgarna och för besökare i staden. Det är en plats för kultur, evenemang, demonstrationer och festligheter. Runt platsen samlas också kulturinstitutioner som Konstmuseet, Konsthallen, Stadsteatern, Konserthuset och Stadsbiblioteket. Tidigare fanns här bara sporadisk belysning, och till största del vilade Götaplatsen i mörker när kvällen kom. År 2010 fick Ramboll uppdraget att ljussätta platsen.

En harmonisk helhet
Arbetet med ljussättningen har letts av Rambolls Lars Fredén som tagit fram ett belysningsprogram för området och även utfört projektering av den nya belysningen. Projektet har skett i mycket nära samarbete med de olika förvaltningarna inom Göteborgs Stad, fastighetsförvaltare, brukare och entreprenör.

Konceptet bygger på att visa djupet i platsen med hjälp av vitt ljus i olika ljustemperaturer och kontraster mellan ljus och mörker. Mycket av belysningen har skett på vertikala ytor som murar och fasader. Dessutom har statyer, träd och trappor fått belysning där standardkomponenter integrerats i specialritade konstruktioner som också tjänar som avbländningsskydd.

Ramboll har arbetat med en varsam ljussättning som inte dränker Götaplatsen i ljus, utan gör att de olika belysningsprinciperna kompletterar varandra och skapar en dynamik i stadsrummet nattetid. Belysningen kontrolleras med ett styrsystem som ger både flexibilitet och möjligheter vid olika evenemang.

– Vi har velat skapa en anläggning som tar hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekterna liksom att skapa en belysning som nattetid lever upp till platsens stora symboliska värde, säger Lars Fredén. Denna belysningslösning hade inte varit möjlig att skapa för fem år sedan, fortsätter han. Tack vare utvecklingen inom LED har vi kunnat använda extremt små komponenter men ändå kunnat belysa ytorna med kraft. En radiostyrd lösning innebär att hela anläggningen kan regleras när det arrangeras olika evenemang med olika ljussättningsbehov som exempelvis Julstaden.

Rambolls ljussättning av Götaplatsen vann Svenska Ljuspriset 2012 och var ett av tio bidrag som blev uttaget till City People Light Award 2012.