Modern teknik som inte syns när Göta kanal rustas för framtiden

Vinterarbete på Göta kanal

Vinterarbete på Göta kanal

Kontakta

Fredrich Strand

Fredrich Strand

Projektledare
Tel: +46 (10) 6151489
M: +46 (70) 9706099

Göta kanal är tvåhundra år gammal och i stort behov av upprustning. Nu investeras drygt 500 miljoner kronor för att bevara ett av Sveriges största byggnadsverk och besöksmål. Ramboll projektleder och gör flertalet förberedande arbeten inom geoteknik.

– Det är otroligt häftigt att få vara med och bevara kulturhistoria för kommande generationer, säger Fredrich Strand på Ramboll, projektledare för delar av Göta kanal 2.0.

Projektet syftar till att rusta upp kanalen för att möta kraven i den nya i dammsäkerhetslagen från 2014 samt för att lyfta kanalens skick generellt. Renoveringen förväntas lyfta turistattraktionen Göta kanal och ge ett uppsving inte bara för AB Göta kanalbolaget utan för turismen i hela området kring kanalen. Det är ett omfattande projekt. Slussarna renoveras. Kanalbankerna är i dåligt skick – vissa läcker, andra sjunker – och grävs bort och ersätts eller tätas.

– Det är ett komplicerat jobb. När Göta kanal byggdes hade man ingen koll på geoteknik som vi har idag och trots att vi har det idag händer det att vi stöter på svårigheter. Markförhållandena är usla och okända för oss så utmaningen är att analysera och hitta nya genomförandemetoder under arbetets gång.

Målsättningen är att uppnå samma resultat som när kanalen byggdes men med delvis nya metoder. Parallellt med användning av träpålar och traditionella tillvägagångssätt hittar man moderna lösningar för att förbättra och stärka kanalen.

– Ett exempel är glasfoam, ett lättfyllnadsmaterial som tätar med gummimembran och används för att komma till rätta med att kanalen är krum och sjunker. Det är ny teknik som inte syns och som bevarar utan att förvanska, säger Fredrich Strand.

Det finns också en tidsfaktor att ta hänsyn till. Farleden är öppen under turistsäsongen maj-september. Under sommarmånaderna ska det helst inte synas att projektet pågår så då utförs angränsande arbeten med bland annat transport- och dragvägar samt skogsfällning. En annan aspekt är att man måste ta hänsyn till djurlivet när man drar fram. Länsstyrelsen övervakar så att allt går rätt till och de idéer som uppkommer under projektets gång tas till vara – några äldre träd som behövde tas ned fick exempelvis bli ett stort insektshotell.

Ramboll har en väl ansedd projektledningsdivision som är lyhörd för kundens affär och målsättning och det var en stor anledning till att man fick förtroendet för uppdraget.

– Vi är med och upphandlar, något som kräver stort förtroende eftersom det i förlängningen är vi som håller i kundens affär. Bredden, att alla delar finns inom Ramboll, är också en styrka som kunden inte såg i andra bolag. I det här uppdraget har upphandlingsjuridik och projektledningsbiten varit särskilt viktiga, säger Fredrich Strand.

Projektet väntas vara slutfört år 2021 och Rambolls division projektledning deltar under hela perioden. 

Om Götakanal
Göta kanal ägs av staten som finansierar stora delar av projektet. AB Göta kanalbolaget har i uppdrag att förvalta kanalen. Läs mer om renoveringarna på Göta kanals webbplats.