Gävle hamn expanderar

Flygfoto Gävle hamn 2018 (Foto: Gävle hamn AB)

Flygfoto Gävle hamn 2018 (Foto: Gävle hamn AB)

Kontakta

Clas Asphage

Clas Asphage

Enhetschef Hamn
Tel: +46 10 615 33 35

Våra tjänster

Rambolls uppdrag är nu att under 2010-2011 projektera en ny oljepir för upp till 240 meter långa fartyg samtidig som muddringsplaner tas fram för såväl Norra Bassängen som Yttre Bassängen. Gävle hamn är bland annat en stor leverantör av flygbränsle till Arlanda flygplats. Piren ritas helt i 3D med Tekla, vilket har givit många fördelar för alla inblandade parter. Beställare är Peab som har ett partneringavtal med Gävle hamn.

Gävle blev tidigt en av Sveriges viktigaste hamnstäder och är idag Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg. Hamnen har ett strategiskt läge med södra Norrland, Mälardalen och Dalarna som naturligt upptagningsområde och utgör en viktig resurs för regionen som domineras av tung industri i Mellansverige.

Gävle hamn är inne i ett expansivt skede och de senaste årens volymökning när det gäller hanterat gods gör att hamnen är i stort behov av nya kajer och hamnytor. Under 2007 inleddes därför arbetet för en expansion av Gävle hamn med syftet att kunna ta emot fler och större båtar. Satsningen sker i olika etapper fram till 2014 och med en beräknad investering om totalt 840 miljoner kronor. Genom investeringarna når Gävle hamn en kapacitetshöjning från dagens fem miljoner ton till drygt sju miljoner ton.

Nästa fas för Gävle hamn är att bygga ut containerterminalen vid Frihamnen.