Fredriksdalsdepån

3D-skiss Fredriksdalsdepån

3D-skiss Fredriksdalsdepån

Det händer mycket på byggsidan i Stockholm. Vid kanalen i Hammarby Sjöstad byggs Stockholms största depå för biogasdrivna bussar, Fredriksdalsdepån. Ramboll hanterar flera betydande delar i projektet, från konstruktion till bullerskydd.

Arbetet att anlägga Fredriksdals bussdepå i Hammarby Sjöstad är Sveriges största samverkanskonstruktion i stål och betong. Ramboll har en nyckelroll i projektet. Huvudbyggnaden kommer att bestå av sju våningar, där de två nedersta planen kommer att fungera som garageutrymmen med uppställningsplats för personbilar och de 120 biogasbussar som ska trafikera Stockholms innerstad. Bussdepån kommer även att omfatta servicestationer som tvätthall, tankstationer och verkstad. De övre planen ska fungera som kontor.  

– Ramboll har det övergripande ansvaret för konstruktion av depån. För konstruktionen använder vi en avancerad BIM-modell för både stål och platsgjuten betong. Det har underlättat både vårt och entreprenörens arbete. Vi hanterar även trafikplanering, projektledning, installationer och en rad andra områden. Det är ett omfattande projekt som ställer höga krav på yrkeskunskap och noggrannhet och flera av våra kompetensområden är involverade. Med andra ord, ett projekt som vi gärna tar oss an, säger Richard Lundmark, uppdragsansvarig på Ramboll.

Bussarna ska tankas med flytande biogas via en nedgrävd ledning från Henriksdals reningsverk som ligger ett par kilometer bort. På så sätt undviks bränsletransporter till depån.

Det är positivt att det satsas mer på biogas som drivmedel. Stockholms stad har som mål att alla innerstadsbussar ska bytas ut mot biogasdrivna fordon inom några år, och bussdepån i Hammarby Sjöstad är ett exempel där Ramboll möjliggör ökad användning av just biogas. Behovet av bostäder och kontor stort i Stockholm, så att det nu byggs fler i samband med anläggningen av depån ser vi som positivt. Det ställer också krav på konstruktionerna vad gäller bullerminskade åtgärder, en viktig del i att kombinera kontor och bostäder med ett stort bussgarage, säger Richard.

Förutom huvudbyggnaden med bussdepån tillkommer ytterligare två byggnader som ska användas för kontorsverksamhet. Rambolls uppdrag att hantera konstruktion, projektledning, bullerhantering och en rad andra tjänster gäller för områdets samtliga tre byggnader som har en total bjälklagsyta av 90 000 m2.

Projektet i korthet
Bjälklagsyta  90 000 m²
Stålvikt 2 600 ton
Största balkstorlek 27 x 3,5x 1m/54 ton. Bär 7 våningar kontor med 17 m lastbredd
Betongvolym 37 000 m³
Samverkansbjälklag 19 000 m²
Armeringsvikt 24 000 ton