Kartläggning av värmeproduktion och förbrukning i Fort St. John

Kontakt

Våra tjänster

Ramboll anlitades av Fort St. John för att kartlägga stadens befintliga värmeverk/nätverk och identifiera områden med hög värmeförbrukning. Denna sammanställning utgjorde sedan grunden för en undersökning avseende områdets fjärrvärmepotential.

Arbetet syftade till att möta följande tre direktiv:

  • Samla in förbrukningsdata för såväl befintliga som nya byggnader
  • Identifiera möjliga platser för utveckling av ett fjärrvärmesystem
  • Stöd vid tolkning och implementering av analysresultat

Ramboll utförde arbetet i enlighet med kundens krav och ambitioner. Vid insamling av förbrukningar använde man så mycket riktig data som möjligt; när ingen sådan fanns tillgänglig använde man istället typvärden.

Värmekartor producerades med hjälp av GIS-mjukvaran Map Info. Dessa analyserades sedan i syfte att identifiera klungor av byggnader och områden med hög potential för att kunna leverera fjärrvärme.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites