Fjernvarme Fyn - värmeplanering

Kontakt

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
Tel: +45 5161 8766

Våra tjänster

Fjärrvärmesystemet i Odense är ett av Danmarks största värmedistributionsnät. Ramboll var med och producerade en projektplan för Fjernvarme Fyn, där man bland annat beskrev projektets utveckling från 1980 fram till 2009.

För åren 2009 till 2030 analyserade Ramboll ett flertal olika scenarier rörande värmeproduktion, värmekällor, CO2-utsläpp, värmeförsäljning, värmeförluster i nätet, renovering av nätet samt driftstemperaturer. Man undersökte även möjligheterna att expandera systemet ytterligare.

Projektplanen erbjuder Fjernvarme Fyn riktlinjer och råd som de kan följa i sin dialog med lokala myndigheter.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites