Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Kontakt

Per-Niclas Thell

Per-Niclas Thell

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 6614

Falu Energi & Vatten står inför att förnya energiproduktionen och öka användandet av biobränslen. Något som kommer att innebära både miljömässiga och ekonomiska vinster. Ramboll har genomfört en förstudie åt energibolaget inför dessa förändringar.

Produktion av fjärrvärme och elkraft

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten. Förstudien omfattade bland annat en ny kraftvärmeanläggning (55 MW th) med bränsletillförsel, panna, turbin, rökgasrening samt alla tillhörande stödsystem.

Med kraftvärme menar man att anläggningen kommer att producera både fjärrvärme och elkraft. Tanken med den nya anläggningen är att den ska eldas med biobränsle och utgöra en av två anläggningar som svarar för basproduktionen av kraftvärme. Fördelarna med den nya anläggningen är att den kommer att skapa ökad flexibilitet och kapacitet i energiproduktionen.

Lokal anknytning

I uppdraget kombinerade Ramboll sin lokala förankring i Falun med kompetens från både Stockholm och Danmark. Projektet vanns under stor konkurrens.

– Det är roligt att vi kunnat nyttja vår bredd på ett konkurrensmässigt sätt. Jag är övertygad om att vi kan ge kunden ett bättre totalerbjudande när vi använder oss av både den lokala förankringen och den globala kompetensen, förklarar projektledaren Per-Niclas Thell.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites