Expertstöd och projektledning av totalförsvarsfrågor

Kontakta

Kristina Syk

Kristina Syk

Senior advisor
Tel: +46 10 615 68 11
M: +46 73 416 87 47
Robert Nilsson

Robert Nilsson

Strategic advisor
Tel: +46 10 615 66 90
M: +46 73 416 87 41

Våra tjänster

I samband med den förändrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde började ett antal myndigheter att arbeta med åtgärder för att stärka totalförsvaret. Parallellt med projektets arbete levererade Försvarsberedningen två delrapporter för den framtida utformningen av totalförsvaret. Utöver att projektet tog fram beslutsunderlag och analyser så genomfördes en omfattande utbildningsinsats.

Vår insats resulterade i att myndigheten skapade en strukturerad projektledning med förmåga att vara förutseende över tiden. Projektet arbetade agilt vilket är ovanligt i statlig verksamhet som ligger utanför IT-området.