Esperantoplatsen

Esperantoplatsen nära Järntorget i Göteborg

Esperantoplatsen nära Järntorget i Göteborg

Kontakt

Henrik Undeland

Uppdragsledare och landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 33 39

Allt fler människor bor idag i städer och behovet av god funktionalitet och hållbarhet i infrastrukturen har aldrig varit större. Men för att skapa en attraktiv stad med ett dynamiskt folkliv, behövs även platser som möjliggör möten mellan människor, kulturer och idéer. Ett lysande exempel är Esperantoplatsen i Göteborg.

Esperantoplatsen ligger nära Järntorget och fungerar som entré till Södra Älvstranden och universitetsområdet som ligger i denna del av Göteborg, liksom för flanörer längs Kungsgatan från centrum av Göteborg. Ramboll har arbetat med platsen i en förstudie på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg och senare utformat platsen på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB.

Platsens utformning

Grundtanken med Esperantoplatsen och gestaltningsförslaget var att skapa en mötesplats som öppnar kommunikationsvägarna. Platsen skulle vara vacker och samtidigt multifunktionell, en blandning mellan torg och park. Markbeläggningar med klara, skarpa avgränsningar mot omgivningen, intressanta former och modern utrustning samt belysningsteknik var givna element. Platsen, som är cirka 7 000 kvadratmeter stor, binds samman genom ett snedställt markmönster i sten som löper över hela området.

- Vår tanke var att ”rulla ut” den stjärnprydda Esperantoflaggan över platsen. Den gröna färgen i flaggan illustreras med gräsmatta medan stjärnan är i terazzo med ballast av grön sten i en vitgrå platta av samma material, beskriver Henrik Undeland, uppdragsledare.

Denna plats har också påkostade gradänger av breda granitblock med infälld belysning. Esperantohymnens första strofer är blästrade på belysningens skyddsglas. I uppdraget ingick även att belysa fasaden på den mäktiga muren vid Carolus Rex bastion, som nu bildar en fond till platsen.

En nedsänkt amfiteater skapades för att ta vara på möjligheterna som teaterföreningen i det anslutande Esperantohuset ger. I huset ryms också en tangoförening och ett språkcafé där personalen är flerspråkig och diskussioner på andra språk uppmuntras. Om sommarkvällarna har det därför dansats på torget, samtidigt som små uppträdanden ges och skateboardåkare samlas från när och fjärran.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites