Energiprognos

Kontakta

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
Tel: +45 5161 8766

Energinet.dk undersöker olika möjligheter till att göra efterfrågan på energi mer flexibel och kompatibel med det nuvarande utbudet. En av sektorerna som Energinet.dk undersöker är bostadssektorn. Ramboll blev i samband med denna undersökning utvald att agera projektledare.

Ramboll ombads ansvara för detaljerad design och analys samt avge rapport om projektresultaten. Projektet implementerades i utbudsområdet Sydenergy och TV-materialet producerades av Sydproduktion.

En grupp på 500 representativa hushåll valdes ut att registrera sin energiförbrukning i ett timbaserat system. Gruppen fick ta del av olika sorters information och incitament, inklusive en TV-sänd energiprognos, en hemsida som gav ut den dagliga energiprognosen med bakgrundsinformation om hur man kan undvika förbrukning under de dyraste timmarna, ett spotkontrakt som gav kunden möjligheten att skifta sin energiförbrukning, etc. etc.

Projektet bekräftade att det i Danmark är möjligt att spara in på 50-100 MW elektricitet. Det gav även värdefull information om hur man bättre kan forma elefterfrågan efter utbudet samt hur man i framtiden kan rättfärdiga implementeringen av ett flexibelt elpris.