Energiberäkning för Sveriges största kontorshus i trä: Magasin X

Magasin X – Vasakronans första kontorshus i trä, vy från Uppsala resecentrum. Illustration: White Arkitekter (Copyright)

Magasin X – Vasakronans första kontorshus i trä, vy från Uppsala resecentrum. Illustration: White Arkitekter (Copyright)

Kontakta

Christian Zäll

Christian Zäll

Head of Department, Sustainable buildings
Tel: +46 10 615 13 91

Vid Uppsala resecentrum bygger Vasakronan Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Byggnadens trästomme kommer vara synlig för förbipasserande genom byggnadens fasad som till stor del är i glas. Vi har bistått med projekteringsstöd och energiberäkningar i projektet.

Projektet Magasin X har ambitiösa miljö-och energimål som återspeglas i en LEED-certifiering med siktet inställt på högsta betyg: Platinum. Ytterligare ett kvitto på projektets höga energi- och miljömål är att Magasin X definieras som en grön tillgång enligt bolagets strikta ramverk för grön finansiering. Projektet har därmed kunnat finansieras med gröna obligationer och gröna lån.

Glas- och solskyddslösningar påverkar inomhusklimatet

I projektet har Ramboll bidragit med miljösamordningstjänster med siktet inställt på LEED-certifieringen. Rambolls arbete bestod utöver det i att agera projekteringsstöd i projektet och genomföra energiberäkningarna för bygglov och LEED-certifieringen. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Projekteringsstödet har framförallt varit att hjälpa till vid utformningen av byggnadens fasad och svara på hur glas- och solskyddslösningar påverkar inomhusklimatet och kyleffektbehovet. Då byggnaden kyls med frikyla var det en nödvändighet att hålla kyleffektbehovet så lågt som möjligt eftersom geoenergilagret inte klarar allt för höga effektuttag vilket är nyckeln bakom byggnadens låga energianvändning. Utöver detta har Ramboll beräknat effektuttaget ur geoenergilagret över året och på så sätt bistått med dimensionerande förutsättningar för detta.

En signaturbyggnad med fin miljöprofil

Genom att bistå med miljösamordning och projekteringsstöd har Ramboll gjort det möjligt för Vasakronan att uppföra en innovativ signaturbyggnad med mycket bra energiprestanda. Ramboll har även utfört de energiberäkningar som krävs för att certifiera byggnaden enligt LEED och därmed även bidragit till byggnadens fina miljöprofil.

Utförda tjänster

  • Miljösamordning i form av LEED AP
  • Energibalansberäkning för bygglovsansökan och LEED 4.0 – Optimize Energy Performance.
  • Analys av fasad- och solskyddslösningens påverkan på kyleffektbehov och inomhusklimat.
  • Beräkning av byggnadens effektuttag från geoenergilagret.
  • Försett Vasakronan med information om byggnadens energianvändning inför ansökan till EIB.