Energieffektiviseringsåtgärder vid Ecco garveri

Kontakt

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
Tel: +45 5161 8766

Våra tjänster

Ramboll utförde, på incitamentsbasis, en utvärdering av möjligheterna till att effektivisera energiförbrukningen vid Ecco garveri i Thailand.

Garverier använder sig av stora mängder varmt och nerkylt vatten. Rambolls utvärdering slog fast att företaget skulle kunna spara in på betydande mängder energi genom att optimera tillgången till uppvärmt/nerkylt vatten. En annan huvudsaklig energislukare visade sig vara luftsystemet. Här fastställde man att det bästa skulle vara att dels dela systemet i två, där varje del arbetar med olika lufttryck, dels jobba för att ta till vara på spillvärme som produceras vid komprimeringsprocessen.

Då även vakuumsystemet uppvisade ansenliga förluster relaterade till inaktivitet gav Ramboll förslag på omkonstruktion av systemet ifråga. Övriga propositioner inkluderade förbättrad kontroll av reningsverkets blåsmaskiner och torkningsprocesser.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser