E4 Sundsvall - 20 km ny Europaväg

E4 Sundsvall

E4 Sundsvall

Kontakta

Christer Carlsson

Christer Carlsson

Brospecialist, ansvarig för Affärsutveckling Bro
Tel: +46 10 615 64 25

E4 Sundsvall är ett av Trafikverkets större vägprojekt och omfattar ca 20 km ny Europaväg från Myre till Skönsberg. Delen norr om Sundsvallsfjärden är redan projekterad av Ramböll och nu pågår arbetet med att göra motsvarande för den södra delen. Entreprenör är PEAB som anlitar Ramboll för att detaljprojektera bro- och vägdelarna. Brodelen av uppdraget är ett av de enskilt största broprojekten i Sverige för Rambolls del. Bara inom bro har Ramböll runt 240 konstruktörer.

Fokus ligger på att hitta lösningar som ger låga underhållskostnader, låg miljöpåverkan och som utförs med ett långsiktigt hållbart perspektiv. Något som alltid eftersträvas i Rambolls uppdrag.

I arbetet med den norra delen av förbifarten har Ramboll gjort en visualisering åt Trafikverket. Att använda visualiseringsmöjligheten i projekten är något som ännu inte är så vanligt i Sverige. Däremot är visualisering ett självklart moment i motsvarande projekt exempelvis i Norge. Slutresultatet brukar innebära kostnadsbesparingar och en optimerad lösning med hög kvalitet.

Uppdraget startar omgående och beräknas vara klart under 2014/2015. Projektansvariga för Rambolls del är Christer Carlsson, Bro och Magnus Wedin, Samhällsbyggnad.