Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus (Bild: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Danderyds sjukhus (Bild: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Kontakta

kent wallin

Kent Wallin

Uppdragsledare
Tel: +46 (10) 6156156

Trycket på sjukhus och akutmottagningar i Stockholms län är stort. För att lösa en del av det behovet byggs Danderyds sjukhus ut med en helt ny akutmottagning. Ramboll har flera omfattande uppdrag i projektet.

Den ökade patientkapaciteten vid Danderyds sjukhus akutmottagning innebär att en helt ny byggnad konstrueras och att den befintliga mottagningen byggs ut. I projektet hanterar Ramboll bland annat geoteknik och konstruktion och står för trafik- och gatuplanering utanför den utökade mottagningen.

Den nya sjukvårdsbyggnaden kommer att konstrueras i sju våningar och innehålla ett stort antal nya vårdplatser. Konstruktionen ställer höga krav för att den känsliga medicinska utrustningen ska fungera korrekt och utan störningar. Ramboll har en bred erfarenhet av byggnads- och konstruktionsarbeten i sjukhus- och forskningsmiljöer, både i och utanför landet.  

– Det här är ett stort om- och tillbyggnadsprojekt som kräver erfarenhet och avancerat tekniskt kunnande. Det är väldigt roligt att Ramboll fortsätter att få in ännu fler uppdrag inom sjukhussektorn. Det är ett område som ständigt utvecklas med nya tekniker där det gäller att bygga både beständigt och flexibelt för att möta specifika behov. Sjukvård är en av samhällets viktigaste funktioner. Kanske är det därför som det är lite extra roligt att arbeta i den här typen av projekt, kommenterar Kent Wallin, uppdragsledare på Ramboll.       

Ny ambulanscentral

Den nya mottagningens bottenplan kommer att rymma en ambulanscentral med plats för fem ambulanser. Också här ansvarar Ramboll för konstruktion, och även för den trafikplanering som behövs i arbetet.

Här ingår att se över akutmottagningens nuvarande parkering och beläggning och att kartlägga trafiksituationen efter det att den nya akutmottagningen tagits i bruk. Vi ska också se över ambulansernas framkomlighet och angöring, och att möjligheterna till gång- och cykeltrafik på området underlättas.