Cape Wind havsbaserad vindkraftpark

Kontakta

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
Tel: +45 5161 8760

Cape Wind-projektet kommer bli det första havsbaserade vindkraftprojektet att utvecklas, givas tillstånd och konstrueras i USA. Projektet lokaliseras till Nantucket Sound, utanför de populära turistorterna Cape Cod och Martha’s Vineyard i delstaten Massachusetts.

För nuvarande beräknar man att projektet kommer innefatta 130 turbiner med en individuell kapacitet på 3,6 MW och en total kapacitet på 468 MW. Den beräknade årliga produktionen kan jämställas med förbrukningsnivåerna i omkring 420 000 hushåll.

Eftersom det är det första projektet av sitt slag att implementeras i USA har utvecklings- och projekteringsprocessen varit krävande och lång. Tillståndsprocessen avslutades i samband med president Obamas ”job creation initiative”, och 2011 klubbade USA:s inrikesminister igenom att inga fler stämningsansökningar kan skjuta upp projektet.   

Rambolls roll i projektet

Som ett av projektets ledande partners ska Ramboll tillsammans med Keystone och PMSS – båda amerikanska företag – arbeta fram en detaljerad design för monopilefundamenten till alla 130 turbiner. Ramboll ansvarar även för övervakning och analys av de geologiska och geotekniska undersökningarna, insamling av information gällande sjöbottens skick och stabilitet samt modellering av de meteorologiska och oceanografiska villkoren för platsen ifråga.

Projektet innebär en ny utmaning för de inblandade ingenjörerna då dessa aldrig förr behövt konstruera fundament som har kapacitet att stå emot orkaner. Detta medför att befintliga designer behöver modifieras och nya designprinciper introduceras.

Likväl är detta det första projektet att utvecklas i enlighet med amerikanska regler och standarder rörande hälsa och säkerhet, vilket självfallet för med sig behovet av en omfattande koordination med amerikanska myndigheter. 

Perspektiv på Cape Wind-projektet

Cape Wind-projektet har under många år varit det havsbaserade vindkraftprojektet under utveckling i USA. Sedan projektet fått grönt ljus har alltmer fokus riktats mot den potentiella marknaden för havsbaserad vindkraft i USA. Cape Wind-projektet projekteras och konstrueras av Cape Wind Associates, ett privatägt företag som är specialiserade på utveckling av gasdrivna kraftverk och andra förnybara energikällor.