Byggprojekt med minskad miljöbelastning

Kontakt

David Lindgren

David Lindgren

BREEAM Assessor, LEED AP, certifierad i Miljöbyggnad
Tel: +46 (10) 6151206

Våra tjänster

Att optimera energiförsörjning och effektivisera byggnadsprocesser blir allt viktigare inom byggprojekt. Både i planering av projekt och ute på byggarbetsplatser satsas det stort på att minimera belastning på miljön. Täta kunddialoger med rådgivning kring klimatsmarta och långsiktigt hållbara materialval är exempel på hur hållbarhetsfokuset präglar det dagliga arbetet.

Byggprojekt med miljö- och hållbarhetsfokus är vardag för David Lindgren på Ramboll. Han driver miljöcertifieringsprojekt över hela landet och är utbildad i BREEAM, LEED och miljöbyggnad. David är också djupt engagerad i Rambolls arbete med att utveckla tjänster kring miljöcertifiering.

David arbetar som projektledare och har fokus på miljöcertifieringsfrågor. Ett av hans projekt är arbetet med Gothia Towers tredje torn, Triple Tower, i Göteborg. Här leder och samordnar Ramboll BREEAM-certifieringen för projektet. Arbetet innebär att informera projektgruppen om BREEAM-kriteriernas innebörd, att löpande svara på frågor kring hur kriterierna ska tolkas och att bedöma om föreslagna lösningar kan godkännas. Ramboll granskar dessutom all ansökningsdokumentation för att säkerställa att miljökraven implementerats i projektet innan ansökan skickas vidare till British Research Establishment i England som i sin tur bedömer ansökan och sedan utfärdar certifikatet.

Vid planeringen av SEBs eventuella flytt till nytt huvudkontor i Värtahamnen i Stockholm hade Ramboll ett övergripande ansvar för miljöledning och BREEAM-samordning under programhandlingsskedet. En miljöplan baserad på Stockholm Stads markanvisningar för Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel med ambition att bli en miljöstadsdel i världsklass, upprättades. Här, liksom vid Triple Tower-arbetet, ledde Ramboll implementeringen av BREEAM-kriterier i projekteringsarbetet och bistod med strategisk rådgivning kring de kriterier beställaren bör arbeta efter för att skapa störst värde för byggnaden och på samma gång uppnå önskad certifieringsnivå. Målsättningen här sattes att nå den näst högsta, Excellent, och att utvärdera om den högsta nivån, Outstanding, kunde nås.

– Det är viktigt att alla aktörer i branschen arbetar systematiskt och kostnadseffektivt för att uppnå långsiktigt hållbara lösningar. Ur ett längre perspektiv gynnar det både miljön och beställaren. Det är därför oerhört spännande och värdefullt för oss att vara med och påverka slututformningen av den nya svenska BREEAM-manualen, kommenterar David Lindgren.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser