Brista 2

 Brista 2

Brista 2

Kraftvärmeverket Brista 2 är en av de största investeringarna i Fortum Värmes historia. Verket, som byggs precis intill den existerande anläggningen Brista 1 i Sigtuna kommun, kommer att omvandla 240 000 ton avfall till 60 MW värme och 20 MW el årligen. Det motsvarar årsförbrukningen hos drygt 40 000 normalstora lägenheter. Investeringen, som till 15 % delas med Sollentuna Energi, är av strategiskt stor betydelse i Fortums ambition att fasa ut fossila bränslen och skapa ett helt klimatneutralt fjärrvärmesystem i Stockholmsregionen.

Projektets startskott gick av oktober 2010, då Ramboll tilldelades EPCM*-kontraktet för anläggningen. Kontraktsformen, som är ovanlig i projekt av denna storlek i Sverige, innebär att Ramböll ansvarar för projektet i sin helhet ända fram till dess att Fortum tar över driften av anläggningen. Driftstarten beräknas ske 2013. Ett 30-tal Rambollkonsulter jobbar med uppdraget, omfattande projektledning, upphandling av alla entreprenörer, leverantörer och installationspaket, samtliga styr- och processhjälpsystem samt ansvar för elanläggningen. Det är ett omfångsrikt projekt som få aktörer har kapacitet att ta sig an.

– Rambolls gedigna, samlade erfarenhet av komplexa energiprojekt liksom vår möjlighet att erbjuda i stort sett samtliga efterfrågade tjänster var avgörande för kontraktet, säger Anders Eidensten, Divisionschef Ramboll Energi. För oss är det ett prestigeprojekt och en bekräftelse på den satsning vi gör på energiområdet.

Grund- och betongentreprenaderna är i full gång och även de första processleverantörerna har kommit på plats under våren 2012. 

 – Det är en stor utmaning att ansvara för hela samordningen och site management, säger Staffan Lundqvist, Rambolls platsansvarige projektledare. Vissa dagar arbetar över 200 personer från kanske 10 olika länder på plats samtidigt. Det bidrar till en mycket dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.

*Engineering, Procurement & Construction Management

Nyckelfakta

  • 240 000 ton avfall per år
  • 60 MW värme
  • 20 MW el
  • 1,9 miljarder i investeringskostnad

Möt några av oss som arbetar i projektet.

Staffan Lundqvist, senior projektledare

Bogdan Micu, Enhetschef Industri & Anläggning