Brinkåsen

Brinkåsen (Bild: Sjögren Arkitekter AB)

Brinkåsen (Bild: Sjögren Arkitekter AB)

Kontakta

Ramboll

Ramboll Projektledning

Tel: +46 (0)10 615 60 00

Våra tjänster

Brinkåsen är en ny anläggning för psykiatri belägen fem kilometer sydost om Vänersborg. Anläggningen står färdig för att tas i bruk från och med oktober 2011.

Anläggningen består av 14 byggnader i en cirkel med en park i mitten. På området finns inga murar och staket; byggnaderna i sig utgör en naturlig barriär med glasväggar.

Flertalet av patienterna lider av allvarliga psykiatrisk sjukdom och har begått kriminella handlingar. I många fall handlar det om mycket allvarliga brott. Därför ställs speciella säkerhetskrav på verksamheten samtidigt som den personliga rörelsefriheten är viktig för ett bra vårdresultat.

Anläggningen har klass 2 i säkerhetsstandard. Brinkåsen kommer att vara en arbetsplats för cirka 200 anställda.

Ramboll har bidragit med följande tjänster i projektet

  • projektledning
  • projekteringsledning
  • byggledning
  • installationsledning
  • KA enligt PBL
  • BAS-P
  • ekonomistyrning
  • kvalitetsstyrning och miljöledning
  • utförandeentreprenad med partnering som kontraktsform