Bessakerfjellet vindkraftpark

Kontakt

Linn Helland

Country Manager, Ramboll Energy Norway
Tel: +47 45 29 69 63

Våra tjänster

TrønderEnergi Kraft AS har i flera decennier spelat en ledande roll inom Norges vattenkraft. Deras intresse för och långa erfarenhet på området för förnybar energi är det som nu fått dem att rikta uppmärksamheten mot vindkraft.

Ramboll har i rollen som konsult till TrønderEnergi ansvarat för kontrakts- och anbudsadministration för turbiner och anläggningsarbete. Vi har även varit inblandade i konstruktionsfasen, med fokus på driftsättning.

Säkrat elutbud

Norges mittregion står under vinterhalvåret inför den ihållande utmaningen att säkra sin tillgång till energi. Svaga kraftnät innebär begränsade importmöjligheter, varpå en ökad elproduktion är av högsta prioritet. Bessakerfjelletprojektet innebär början på en planerad storskalig utbyggnad av områdets vindkraftpotential, både på land och till havs.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites