Backaplan – Göteborgs centrum ska växa över älven

Granskningshandling, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, mars 2018

Granskningshandling, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, mars 2018

Kontakta

Linus Theorin

Linus Theorin

Projektledare
Tel: +46 010 615 37 22

En modern, hållbar storstad växer fram kring Göta älv. Nya bostäder byggs och mötesplatser skapas samtidigt som kollektivtrafik och viktiga samhällsfunktioner byggs ut. Innerstaden ska växa över vattnet till Hisingen. Ramboll har haft flera uppdrag inom ramen för förverkligandet av Göteborg stads stadsutvecklingsprojekt Älvstaden och är nu också involverade i planeringen av nya Backaplan.

– Att det finns ett oexploaterat område bara ett stenkast från centrum innebär en fantastisk möjlighet. Redan idag rör sig många förbi och kring Backaplan. I och med utbyggnaden kommer området att bli en plats där människor både vill bo och tillbringa sin tid, säger Linus Theorin, projektledare, Ramboll.

Det tar bara ett par minuter att ta sig till Backaplan från centralstationen med spårvagn eller buss och tack vare att en lägre bro ska byggas bredvid Göta älvbron kommer kommunikationerna att bli ännu smidigare även för cyklister och fotgängare. Alldeles intill bron och nära Backaplan ligger Frihamnen som är ett av de största utvecklingsområdena inom Älvstadenprojektet. Här byggs en helt ny stadsdel med bostäder och rekreationsytor ner mot vattnet, något som kommer att bidra till att stärka Backaplan som mötesplats.

Idag domineras Backaplan av en stor Coopbyggnad som ska flyttas och ge plats åt ett kommersiellt centrum med bättre shoppingytor och åt bostäder. Backaplan är en viktig pusselbit i visionen Älvstaden och flytten av Coop är nödvändig för den fortsätta exploateringen av området. Ramboll har varit inblandade sedan Skandia Fastigheter köpte tomten av KF år 2015 och har gjort förstudie och systemhandling. Just nu arbetar man med detaljplanen.

– Vi har tidigare utfört arbeten för Skandia Fastigheter vid Frölunda Torg. I det här projektet har vi haft projektledningsansvar och har kunnat använda många discipliner inom Ramboll, säger Linus Theorin.

I Göteborg är det ett stort fokus på hållbart stadsbyggande. Vid planeringen av Backaplan yttrar det sig till exempel i satsningar på lokaltrafik och cykelparkering samtidigt som staden är restriktiv gällande antal bilparkeringar. Att bygga en attraktiv och levande stadsdel handlar också om att skapa en bättre boendemiljö med hög kvalitet på grönytor och med tillgång till samhällsfunktioner som äldreboenden, vård, omsorg och skola.

Backaplan ligger vid Lundbyleden som är en av tre huvudvägar till Göteborgs hamn och av riksintresse för transporter. Eftersom farligt gods transporteras på vägen måste man ta hänsyn till såväl buller och miljö som säkerhet.

– En utmaning vid planeringen av nya Backaplan har också varit den förorenade marken. Det är ett gammalt utfyllnadsområde där saker dumpats sedan 40-talet. De geotekniska förutsättningarna är dåliga. Dessutom är området låglänt så mark måste höjas och dagvattenhantering anpassas för att undvika översvämningar efter regn och när älven stiger, säger Linus Theorin.