Amager Bakke: Energigivande byggnad med rekreation på taket

Kontakta

Inger Anette Søndergaard

Head of Department
Tel: +45 51618683

Amager Bakke, också känt som Copperhill, i centrala Köpenhamn öppnade 2017 och är en av världens mest energieffektiva anläggningar för avfallsförbränning. Här har Ramboll  skruvat upp energiproduktionen till rekordhöga nivåer och samtidigt minskat utsläppen så att de ligger långt under gränsvärdena. Anläggningens tak är dessutom ett rekreationsområde året runt där invånarna kan klättra och promenera på sommaren och åka skidor på vintern.

- Invånarna i Köpenhamn är de som fått allra störst glädje av anläggningen. De får inte bara billigare och mer hållbar el, fjärrvärme och bättre tillgång till återvunna material de kommande tjugo åren. De får också tillgång till en helt ny upplevelse i staden och möjlighet att njuta av den fantastiska utsikten från taket året om, säger Inger Anette Søndergaard, enhetschef på Ramboll.

En av de mest energieffektiva anläggningarna i världen

Amager Bakke är en av de mest energieffektiva anläggningarna i världen. En optimerad värmeproduktion med rökgaskondensering och värmepumpar har drivit upp energieffektiviteten till 107 procent netto. Byggnaden levererar huvudsakligen varmvatten och el till kraftnätet. 15–20 procent av det avfall man får in återanvändas i vägbyggen. Särskilt intressant är att man hittat ett sätt att avlägsna metaller ur bottenaska som tidigare varit svår att ta hand om och som gör att den kan användas som alternativ till sand och grus. Anläggningen kommer invånarna till godo på flera sätt, bland annat är taket ett rekreationsområde året runt där det går att klättra och promenera på sommaren och åka skidor på vintern.

Fakta:

Amager Bakke är uppförd av Amager Resource Center (ARC) som ägs av fem kommuner i Köpenhamnsområdet. Anläggningen levererar elektricitet med låga koldioxidutsläpp till 550 000 invånare och fjärrvärme till 140 000 hushåll. Det kombinerade kraftvärmeverket har kapacitet att hantera över 400 000 ton avfall per år.

Anläggningen kostade totalt € 530 miljoner. Planeringen påbörjades i oktober 2009 och Ramboll var med redan i uppstarten och har bland annat ansvarat för projektplanering, konceptdesign, anbud, upphandling, projekt, kontraktering, projektledning och beställning. Ramboll har också arbetat med den mekaniska och elektriska (M&E) utrustningen I den nya anläggningen.