Akershus Fjernvarme AS

Kontakt

Linn Helland

Country Manager, Ramboll Energy Norway
Tel: +47 45 29 69 63

Oslo och området kring Oslofjorden är Norges tätast befolkade region – här bor runt 1 075 000 människor, en ¼ av Norges totala befolkningsmängd. Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm. Detta ska kopplas ihop med regionens fjärrvärmesystem.

Ramboll hjälpte Akershus Fjernvarme AS med planering och upphandling av den nya anläggningen, som förutom de 4 olje/gaspannorna även består av 2 träflispannor. Förbrukningen av träflis beräknas ligga på omkring 20 000 ton per år.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites