Väla centrum

Väla Centrum

Väla Centrum

Kontakt

Annki Cedervall

Annki Cedervall

Head of Department
Tel: +46 10 6152047

Våra tjänster

Under våren 2008 fick vi i uppdrag av Diligentia att vara med och utveckla Väla centrum i Helsingborg.

Planen var att skapa förutsättningar för tillbyggnad med 20 000 kvm i två olika etapper. En av de största utmaningarna var att Väla skulle gå från att ha tydliga entrésidor och en massiv stor logistisk baksida till att ha entrésidor i samtliga riktningar. Vi behövde skapa nya flöden både genom masterplanen men framför allt i trafikapparaten runt hela centrat.

Genom välstuderade placeringar av viktiga funktioner i symbios med gestaltningen blev baksidan omvandlad till Välas nya huvudentré.

Under perioden 2008-2012 färdigställdes arbetet med ett flertal premiärer. En stor premiär var i augusti 2011 då food court med 9 restauranger samt ett 40-tal nya butiker invigdes. Väla centrum är idag en av Sveriges mest kompletta handelsplatser med ca 200 butiker, restauranger och kaféer.

- Genomgående har orienteringen för kunden varit central i utformningen av interiören. Utmaningen var att skapa identiteter i en uniform design som möjliggjorde flexibilitet. Vi valde att jobba med den böljande vågen som ett sammanvävande element. Identitet genom färger för respektive del, samt tekniklösningar och former som möjliggjorde en flexibilitet av inredning och dekor, berättar Magnus Åhs, arkitekt på Planning & Architecture.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites