Samverkan och ny teknik nyckeln till framgång

Tunnelbanetåg vid perrong mot Åkeshov

Tunnelbanetåg vid perrong mot Åkeshov

Kontakta

Per Skoglund

Per Skoglund

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 36 38

Om några år kan Stockholmarna ta tunnelbanan ända till Barkarby, som blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Ramboll ingår sedan 2014 i gruppen som arbetar med utredning och projektering av den fyra kilometer långa utbyggnaden och av de två stationerna Barkarby och Barkarbystaden.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa krävs fler bostäder och för att skapa attraktiva, nya bostadsområden krävs bra kommunikationer för invånarna – därav behovet av en utbyggd tunnelbana. Hösten 2018 drog själva byggarbetet igång och man räknar med att det tar ytterligare åtta år innan de första resenärerna kan ta tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby. Men då reser man å andra sidan på en sträcka utrustad med den senaste tekniken.

- Förlängningen av tunnelbanans blå linje till Barkarby gör det enklare att resa kollektivt och hållbart i den här delen av Stockholm. När den nya sträckningen står klar 2026 kommer den att underlätta vardagen för många resenärer. Det känns bra att kunna bidra till det, säger Emelie Appelberg som är uppdragsledare.

Västra uppgången, Barkarbystaden. Bild från Region Stockholm/White Arkitekter

Per Skoglund som var uppdragsledare för uppdraget 2014-2019 berättar:
– Det läggs mycket kraft på att skapa ett hållbart, robust och säkert transportsystem, bland annat när det gäller utrymningsmöjligheter och skydd mot brand. Så även om den gamla anläggningen är väldigt säker, höjs nivån ännu mer nu.

Tillsammans med Tyréns och White Arkitekter utgör Ramboll en projektgrupp vars ansvarsområden omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning, tillståndsärenden, detaljplaner och bygghandling.

 - En av våra riktigt stora utmaningar är att vi bygger tunnelbana i ett än så länge obebyggt område. Man kan tänka att det borde vara enkelt när det inte finns något i vägen, men i själva verket är det tvärtom. Här ska det uppföras en ny stad med plats för 40 000 personer, här byggs Förbifart Stockholm och Mälarbanan byggs ut. Det innebär att flera planeringar löper parallellt och måste ligga i takt, konstaterar Per Skoglund.

Den nya bansträckningen mellan Akalla och Barkarby (Bild: Region Stockholm)

För att lyckas har man nära kontakt med övriga aktörer, och man har kontakt och kunskapsutbyte med de aktörer som planerar för de ytterligare två tunnelbaneetapper som ingår i Stockholmsöverenskommelsen.

– Vi har gemensamma forum för att säkra upp att vi använder oss av så liknande lösningar som möjligt. Det pågår ett ständigt arbete med att hitta en utformning som utnyttjar ny teknik, samtidigt som den fungerar ihop med den befintliga anläggningen, säger Per Skoglund.