Samverkan och ny teknik nyckeln till framgång

tunnelbanetåg vid perrong

tunnelbanetåg vid perrong

Kontakt

Per Skoglund

Per Skoglund

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 36 38

Om några år kan Stockholmarna ta tunnelbanan ända till Barkarby. Ramboll ingår sedan 2014 i gruppen som arbetar med utredning och projektering av den fyra kilometer långa utbyggnaden och av de två stationerna Barkarby station och Barkarbystaden.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa krävs fler bostäder och för att skapa attraktiva, nya bostadsområden krävs bra kommunikationer – därav behovet av en utbyggd tunnelbana. Hösten 2018 drar själva byggarbetet igång, om allt går enligt plan, och man räknar därefter med att det tar sex år innan de första resenärerna kan ta tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby. Men då reser man å andra sidan på en sträcka utrustad med den senaste tekniken och en som om möjligt är ännu säkrare än dagens.

Bild från White arkitektbyrå

Per Skoglund är uppdragsledare på Ramboll:

– Det läggs mycket kraft på att skapa ett hållbart, robust och säkert transportsystem, bland annat när det gäller utrymningsmöjligheter och skydd mot brand. Så även om den gamla anläggningen är väldigt säker, höjs nivån ännu mer nu.

Tillsammans med Tyréns och White Arkitekter utgör Ramboll en projektgrupp vars ansvarsområden omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning, tillståndsärenden, detaljplaner och bygghandling. Målsättningen är att uppdraget ska vara slutfört våren 2019.

 - En av våra riktigt stora utmaningar är att vi bygger tunnelbana i ett än så länge obebyggt område. Man kan tänka att det borde vara enkelt när det inte finns något i vägen, men i själva verket är det tvärtom. Här ska det uppföras en ny stad med plats för 40 000 personer, här byggs Förbifart Stockholm och Mälarbanan byggs ut. Det innebär att flera planeringar löper parallellt och måste ligga i takt, konstaterar Per Skoglund.

För att lyckas har man nära kontakt med övriga aktörer, liksom man har kontakt och kunskapsutbyte med de aktörer som planerar för de ytterligare två tunnelbaneetapper som ingår i Stockholmsuppgörelsen.

– Vi har gemensamma forum för att säkra upp att vi använder oss av så liknande lösningar som möjligt. Det pågår ett ständigt arbete med att hitta en utformning som utnyttjar ny teknik, samtidigt som den fungerar ihop med den befintliga anläggningen, säger Per Skoglund.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites