Projektering av Slussens 3 500 ton tunga bro

Illustration över nya Slussen. (C.F. Møller Architects in collaboration with Foster + Partners)

Illustration över nya Slussen. (C.F. Møller Architects in collaboration with Foster + Partners)

Kontakta

Viktor Vestman

Victor Vestman

Brokonstruktör
Tel: +46 10 615 11 71
Tore Lundmark

Tore Lundmark

Chefskonsult, Bygg
Tel: +46 (10) 6151155

Våra tjänster

Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter där hundratusentals resenärer passerar varje dag. Trafikplatsen byggdes för 80 år sedan och behöver rustas upp för att kunna bära det ökande antalet människor som passerar dagligen. Ramboll har arbetat med utformning, ritningar och beräkningar gällande stålöverbyggnaden för den nya huvudbron som ska byggas.

Varje dag passerar i snitt 400 000 människor med kollektiva färdmedel genom Slussen och antalet beräknas öka till det dubbla till år 2030. Stockholms stad driver bygget och reparationen av nya Slussen där Skanska är en av entreprenörerna. Under nästan två arbetade Rambolls brogrupp i Luleå med projekteringen av den nya bron som ska ta bil- och busstrafik, gående och cyklister mellan Södermalm och Gamla Stan.

Den nya huvudbron blir närmare 140 meter lång och 45 meter bred, med en varierande höjd på en till sju meter. Framkomligheten för gående och cyklister kommer med den nya bron att förbättras och breddas med generösa gång- och cykelbanor.

– Den största utmaningen i vårt arbete är att bron har en stor variation i tvärsnittshöjd och en varierande tvärsnittsgeometri i övrigt. Dessutom är konstruktionen mycket mer än det som kommer att synas. Bron är stor som en fotbollsplan och väger 3 500 ton, berättar Victor Vestman, brokonstruktör på Ramboll.

Projektet är det största som brogruppen arbetat med hittills. Arbetet med huvudbron startade under 2015 och pågick på heltid fram till sommaren 2017. Den nya Slussen beräknas stå klar 2025 och bron förväntas vara på plats under våren 2020.

Vill du veta mer om projektet, se Stockholms stads hemsida