Hallarna i Halmstad

Hallarna exteriör

Hallarna exteriör

Kontakta

Maria Seeman

Maria H. Seeman

Director Architecture, Architect SAR/MSA
T: +46 10 6152044

Våra tjänster

Hallarna är det nya namnet på det som tidigare hette Eurostop i Halmstad. Nya spännande butiker, restauranger och allmänna ytor i en genomarbetad och omsorgsfull arkitektur.

Vi började utveckla Hallarna i Halmstad redan 2011 i nära dialog med uppdragsgivaren. Detta har resulterat i en genomarbetad och omsorgsfull arkitektur. Idag består centrat av 60 butiker och restauranger fördelade på 55 000 kvm.

Vi som arkitekter och projektutvecklare har stärkt våra tankar och visioner genom att vara lyhörda. Mycket arbete har lagts ner i en detaljtäthet som har givit oss en tillfredsställelse av ett bearbetat center som speglas både på ut – och insida.

Arkitekterna som designat miljöerna har närmat sig sin uppgift med omsorg. Stort fokus har legat på detaljerna i allmän-miljön som skapar ett större mervärde för kunderna.

- Genom att tillsammans med hyresgästerna skapa unika butiksfasader med hög designgrad så växer en levande och inspirerande handelsmiljö fram. Detta skapar i sin tur en bred grund för besökarnas spridda intressen och smaker. Butiksfasaderna bidrar med en tydlig stadsmässighet i Hallarna; en variation av skala, proportioner, material och uttryck, vilket är något vi eftersträvar i våra projekt, säger Josefine Dahl, Arkitekt.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser