Nya Sjukhusområdet Malmö banar väg för framtidens vårdmiljöer

Nya Sjukhusområdet Malmö. Illustration: Tengbomgruppen

Nya Sjukhusområdet Malmö. Illustration: Tengbomgruppen

Kontakta

christian eek

Christian Eek

Affärsområdeschef Buildings
Tel: +46 10 615 32 20
M: +46 704 663 220

Nya Sjukhusområdet Malmö är den största satsningen som Region Skåne någonsin har gjort. Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat för att möta framtidens krav. Ramboll arbetar med flera delar i detta mångmiljardprojekt.

Sedan hopslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund 2010 utgör de tillsammans ett av Sveriges största universitetssjukhus. Många av de befintliga vårdlokalerna är dock gamla och slitna och för att kunna ge vård i världsklass behöver sjukhuset också vara en arbetsplats i världsklass. Nya sjukhusområdet i Malmö får därför två nya vårdbyggnader med lågt klimatavtryck där personalen kan trivas och patienter läka.

Ramboll projekterar samtliga el- och telesystem inom de båda vårdbyggnaderna som ska tillhandahålla vård i världsklass samt rörinstallationer inom servicebyggnaden som innehåller nya funktioner för service till hela sjukhusområdet. Utöver det utför Ramboll även BIM-samordning. En av de största utmaningarna med projektet är att få in maximalt med kvalitativ verksamhetsyta på en begränsad markyta och med en begränsad byggnadshöjd i ett område med full sjukhusverksamhet. Det är komplexa byggnader med mycket installationer, både ovan och under mark.

Nya byggnader förändrar siluetten

Region Skåne bygger nya sjukhusbyggnader på totalt cirka 135 000 kvm mitt inne i de centrala delarna av Malmö Sjukhusområde. Vårdbyggnaderna kommer att ha mer än dubbel våningshöjd jämfört med befintliga sjukhusbyggnader och ge stadsdelen en ny siluett. Lokalerna kommer att utformas för operation, intensivvård, vårdavdelningar, mottagningar och publika ytor med butiker och liknande. Servicebyggnaden innehåller bland annat sophantering, posthantering och läkemedelshantering.

De nya vårdbyggnaderna kommer att bestå av två huskroppar som binds samman genom kulvertar och förbindelsegångar. För att höja vårdkvaliteten och samtidigt uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna endast bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Stort fokus i projektet ligger på att minska klimatavtrycket och kravet är att byggnaderna ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Servicebyggnaden skall fungera som ett logistiskt nav av sjukvårdsprodukter vilket skall verka för en ökad patientsäkerhet. Leveranserna kommer att understödjas av robotar som hjälper till med transporter vidare ut i kulvertsystemen ut till vården. Servicebyggnadens system för komfortkyla är dimensionerat för så kallad ”varm kyla”, en temperatur som möjliggör en framtida anpassning för miljövänligare producerad kyla. Denna typ av kyla orsakar inte samma belastning på installationer eftersom den inte kondenserar lika mycket på system och komponenter.

Ramboll är även med och projekterar det nya bårhuset som ska bli en del av det nya sjukhusområdet. Ett projekt som kräver hög teknisk kompetens inom bland annat kylinstallationer men även ett estetiskt öga för att få installationerna att passa in i omgivningarna.

Bårhuset kommer att tas i drift i slutet av 2021 och servicebyggnaden i slutet av 2020. Verksamheterna i vårdbyggnaderna beräknas flytta in och kunna ta emot patienter 2024 respektive 2025.