Förlängd livslängd på Gamla Årstabron

Renoveringen av Årstabron

Renoveringen av Årstabron

Kontakta

peter collin

Peter Collin

Professor, Brobyggnad
Tel: +46 10 615 1154

Våra tjänster

Gamla Årstabron i Stockholm färdigställdes 1929 och bär varje dag 300 000 passagerare med tåg. Som en viktig del av trafikomläggningen med Citytunneln då all järnvägstrafik ska ledas över Gamla Årstabron behövdes brons tekniska livslängd förlängas.

Ramboll gjorde en förstudie 2013 på uppdrag av Trafikverket som visade på behovet att byta ut spårplanet på brodäcket på stålbågsbron för att förlänga brons livslängd och klara tåg som blivit fler och tyngre med tiden. Därefter gick även uppdraget att projektera arbetshandlingar för utbyte av brodäcket där den befintliga stålbågen behålls till Ramboll. Genom renoveringen har bron ytterligare 60 år till i bruk att se fram emot.

− Det som gör projektet speciellt är att det både var tekniskt komplicerat och att projekteringstiden var oerhört kort. De tekniska utmaningarna låg i att anpassa det nykonstruerade brodäcket med den befintliga stålkonstruktionen som är från 1920-talet och dessutom byggnadsminnesförklarad, berättar Håkan Tornberg, uppdragsledare och brokonstruktör på Ramboll.

Gamla Årstabron trafikeras dagligen både av pendeltåg och regionaltåg vilket gav en kort tid för projektering och byggande. Delar av arbetet gjordes utan att trafiken påverkades, exempelvis kunde upplag för lager och vissa förstärkningar monteras på det befintliga stålet medan tågtrafiken pågick. När sedan trafiken stannade kunde demontage och montage av brodelar påbörjas nästan omgående. På bara fyra månader byttes brodäcket ut.

− Brodäckets mittsektion var 60 meter lång, 14 meter bred och vägde 350 ton. Domkrafter monterade på temporära upplag i hängarna gjorde lyft och montage möjligt av mittsektionen. De mindre delarna av spårplanet byttes ut en i taget, fortsätter Håkan Tornberg.

Förutom arbetet med spårplanet har Ramboll projekterat arbetshandlingar för tätskiktskomplettering på de kortare betongspannen över hela bron. Detta var nödvändigt eftersom tätskiktet inte fungerade tillfredsställande.

Arbetet påbörjades i april 2014 och under sommaren 2015 byttes själva brodäcket ut. Ramboll har gjort ett liknande uppdrag med Forsmobron över Ångermanälven där brodäcket byttes genom successiv utbyggnad vid korta tågstopp.