Förstudie för naturgasledningen Balticconnector

Kontakta

Niels Christiansen

Senior Pipeline Subsea Engineer, Project Manager
Tel: +45 5161 8595

Våra tjänster

Ramböll har blivit belönade med en förstudie (FEED) för projektet Balticconnector, en 20 tum bred och cirka 81 kilometer lång frånlands naturgasledning i finska viken, vars syfte är att sammanbinda det finska och estinska nätverket för distribution av naturgas.

Förbättrar genomsläpp av gas i det baltiska området

Baltic Connector Oy är ett statligt ägdt företag i Finland vilket etablerades under 2015 med syftet att implementera den finska delen i Balticconnector. Målet för den transnationella ledningen var att säkerställa ett mer sammanhållet och skiftande system som kan garantera säker tillgång vid båda sidor av den finska viken. 

Förstudie för frånlands naturgassystem

Som del av Balticconnector-projektet blev Ramböll erbjuden en förstudie, vilken omfattade avancerade frispännande analyser och ingripande havsbottenarbete på grund av de hårda förhållanden längs med naturgasledningen orsakat av blottningar i berggrunden. Även design av landkänning för båda ändar av naturgasledningen blev utarbetat.
 
Belöningen kom efter den inledande fasen av förstudier under årets andra hälft 2014, när Ramböll utförde en preliminär teknisk design för naturgasledningen. Förstudien startade i juli 2015 och avslutades i februari 2016, med totalt 5205 investerade arbetstimmar.

Medfinansierat av Europeiska Unionen

Implementeringen av Balticconnector-projektet var ett betydande steg mot etableringen av ett pålitligt gasnätverk i den baltiska regionen, vilket ökar den fortkommande utvecklingen av området. Balticconnector är delfinansierad av EUs Connecting Europe Facility (CEF), ett centralt instrument för finansiering av utveckling och sammanlänkning av europeisk infrastruktur gällande transport, energi och digitala tjänster.