Vattenfall kraftverk

Kontakt

Peter Esbjerg Hejn

Senior Market Manager, Operation & Maintenance
Tel: +45 5161 8716

Våra tjänster

Ramböll har färdigställt två stora projekt inom RCM (funktionssäkerhetsinriktat underhåll) vid en av Vattenfalls kraftverk i Danmark. Huvudmål för projektet vid kraftverket i Köpenhamn:

  • Preliminär utvärdering av existerande RCM-baserade planeringsmetoder inom kriticitetsanalys, prestandastandarder, grundorsaksanalys och underhållsstrategier
  • Identifiering av säkerhetskritiska faktorer och kriticitetsberäkningar
  • Utveckling av RCM-verktyg
  • Förberedning av underhållsstrategier och RCM-resultat redo för implementering i SAP-OM
  • Rapportering av kort- och långvariga aktiviteter, inklusive arbetsflöde, för säkerställande av kontinuerliga förbättringar relaterade till RCM
 
Utöver detta har Ramböll även identifierat de faciliteter och utrustning som, utifrån en säkerhetssynvinkel, kräver speciell uppmärksamhet. Baserat på den här grunden utvecklades en slutlig plan för underhåll.
 
De tvärvetenskapliga fokusområdena inom det här projektet var reningssystem för ångpanna och rökgas; transportfaciliteter; vattenreningssystem; omhändertagande av aska; och kraftnät.  

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites