Solarge

Kontakt

Våra tjänster

Ramböll deltog aktivt i SOLARGE, ett europeiskt projekt som ämnade stimulera marknaden för storskaliga solvärmeverk i europeiska länder. SOLARGE stödde Rambölls engagemang genom att erbjuda informations-, tränings- och kommunikationspaket.

Syfte och omfattning

SOLARGE hade för avsikt att tackla de befintliga marknadshindren som står i vägen för ett storskaligt utnyttjande av solvärme i Europa. I detta syfte utvecklade SOLARGE strategier för alla områden relaterade till solvärme, från politiska, juridiska och tekniska till frågor rörande mest effektiva arbetssätt, kvalifikationer och marknadsföring. Kunskapsfrämjande kampanjer gick även ut till alla relevanta professionella grupper.

SOLARGE stöttades av EU-kommissionens ”Intelligent Energy – Europe Programme” och omfattade deltagare från åtta olika EU-länder.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser