Dong Energys havsbaserade vindkraftfarm

Våra tjänster

Vindkraftfarmen Anholt, som färdigställdes 2013, är världens tredje största havsbaserade vindkraftfarm. Vinkraftfarmen på 400 MW, som ligger i sundet Kattegatt, intill Jylland och ön Anholt, producerar energi som motsvarar den årliga energikonsumtionen för 400,000 hushåll, eller 4% av Danmarks totala energikonsumtion.
 
Ramböll stod för en betydande medverkan i projektet och levererade:
  • Detaljerad design för havsbaserade transformatorstationer
  • Detaljerad design av fundament för 111 havsbaserade vindturbiner
  • Miljöstudier
  • Maritima säkerhetsstudier
Läs en beskrivelse av projektet här (på engelska). Ramböll levererade även en komplett feleffekt- och kriticitetsanalys (FMECA) av Danmarks största havsbaserade vindkraftfarm, Anholt. Vindkraftfarmen består av 111 vindturbiner, och analysen prioriterade alla underhållsaktiviteter med eventuella påföljder som synvinkel. Analysen resulterade i en rekommendation av nya underhållsstrategier för varje komponent, baserat på funktionsbeskrivning, riskområden, feltyper, MTBF- och STTF-intervaller och konsekvensmatris.
 
Ramböll utvecklade även en detaljerad manual för drift, innehållandes alla resultat från FMECA-analysen. Tjänsterna inkluderade specificering av drift, underhållsbeskrivning för grundanläggningarna samt skydd mot erosion för alla 111 vindturbiner.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites