Implementering av kapitalförvaltning vid anläggning för avfallshantering i Köpenhamn

Kontakt

Christian Riber

Business Development Manager
Tel: +45 51618314
Amager Resource Center (ARC) är ett danskt företag inom avfallshantering med fokus på hållbarhet. Över 800,000 besök görs varje år till deras återvinningsstationer. ARCs anläggning för avfallshantering mottar och hanterar avfall från cirka 550,000 invånare och 45,000 företag, och levererar i sin tur elektricitet och fjärrvärme till cirka 150,000 hushåll. Den nuvarande anläggningen är planerad att tas ur bruk 2017, och anläggningen blir då utbytt till världens mest moderna anläggning, i produktion av Ramböll.

Projektets huvudmål

Huvudmålet med konsulteringen av kapitalförvaltande blev indelad i två faser:
  • Optimering av underhåll vid den existerande anläggningen, innefattande test av underhåll, planering och RCM
  • Förberedning och implementering av kapitalförvaltande vid den nya anläggningen, i enlighet med PAS55
Syftet i den preliminära fasen var att definiera den exakta nivån av underhåll för att hålla anläggningen i drift intill dess avveckling, utan att kompromissa med tillgänglighet och säkerhet. Den här planen inkluderade hänsyn till risk, konsekvenser och optimering. Detta säkerställde att kunden endast behövde spendera vad som absolut var nödvändigt under avvecklingsperioden. Som resultat av det inledande projektet assisterade Ramböll därpå vid uppbyggnaden av ett nytt system för kapitalförvaltning vid den nya anläggningen.

Projektinnehåll

Projektet som helhet bestod av följande ämnesområden:
  • Utverdering av underhåll (test av nuvarande prestanda enligt världsklass)
  • Evaluering av kostnader och innehåll
  • Konsultering av kapitalförvaltande vid den nya anläggningen, i enlighet med PAS55/ISO55000
  • Strategisk planering och utveckling av policy och mål för kapitalförvaltning
  • RCM, funktionssäkerhetsinriktat underhåll
  • Planering för underhåll
  • Hantering av driftsättning av den nya anläggningen
Utöver konsultering av kapitalförvaltande stod även Ramböll för rådgivning gällande all utrustning, och ledde driftsättningen. Projekt som dessa är representativa för hur Ramböll löser komplexa, tvärvetenskapliga projekt genom att använda kunskaper inom drift, ingenjörskonst och ledelse till kundens fördel.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites