Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.

Ör Centrum – Sundbybergs nya trästad

Ör centrum i Sundbyberg får ett nytt kvarter i trä. Målsättningen är att skapa en modern, trygg, social och ekologiskt hållbar stadsdel där det är enkelt att leva tillsammans. Ör centrum kommer att bli ett av Stockholms största träkvarter. Materialåtgången beräknas till nära 4 200 kubikmeter trä som binder cirka 3 000 ton koldioxid. 

Vilka konsekvenser får alkoholkonsumtionen på samhället?

Systembolagets uppdrag är att minska alkoholens skadeverkningar i samhället och informera om dess risker. År 2017 konsumerade vi i Sverige 9 liter ren alkohol per person. Vad blir konsekvenserna? Ramboll har gjort en studie av alkoholkonsumtionens påverkan på samhället.  

NCC:s nya huvudkontor – en hållbar och framtidssäkrad arbetsmiljö

Järva Krog utanför Stockholm växer med bostäder, kontor, handel, service och förskola. En del av detta är NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare. Ramboll har varit huvudkonstruktör för projektet och fokuserat på hållbara lösningar och hög nyttjandegrad av material. 

Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för bygga, underhålla och utveckla våra städer. 

Guldbro stor som en fotbollsplan

Känd som guldbron och stor som en fotbollsplan; bron som förbinder Södermalm med Gamla stan i Stockholm är konstruerad av Rambolls broexperter. Slussenbron har designats på uppdrag av Skanska som en del av Stockholms Stads projekt Stockholm växer. 

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för skyfallshantering i stadsmiljö. Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur.

Ny våtmark till nytta för både människor och djur

Bollnäs kommun ska anlägga ett nytt våtmarksområde till nytta för både människor och djur. Ramboll har fått i uppdrag att planera och projektera området vid Björktjäratjärn. Våtmarken kommer att ha många fördelar. Bland annat kommer badsjön att få renare vatten, groddjur, insekter och fåglar gynnas med fukt och svalka och skolbarn får ett nytt område att besöka.

Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag och är ett av de ledande bolagen på området. Syftet är att ta fram tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men EDP:erna används också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln. Ramboll har varit delaktiga i den senaste miljövarudeklarationen för Vattenfalls vindkraftsparker i Europa.